GDPR

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost RWO Team, s.r.o., se sídlem Oldřichovice 869, 739 61 Třinec, IČO 26867605 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 50802, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě povinností vyplývajícich z jiných platných zákonů ČR nebo oprávněného zájmu.

 

Plnění a uzavření smlouvy

Vámi zadané osobní údaje během objednávky potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační, doručovací a kontaktní.

Vaše osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány naší společností, účetním oddělením, přepravní společností - v případě dodání na dálku, finančním úřadem ČR.

 

Práva a povinosti z vadného plnění - reklamace

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě vyplnění reklamačního formuláře. Tyto údaje potřebujeme k vyřízení reklamace.

 

Oprávněné zájmy

Nabídka relevantního obsahu

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky pomocí cookies v případě že nechcete, aby Vám byly nabídky upravovány na míru, můžete sledování vypnout ve svém prohlížeči, více v samostatném článku o cookies.

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům, pokud jste s tím souhlasili, můžeme zasílat e-mailové zprávy.

Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku skrze kontaktní email gdpr@colosus.cz. Součástí každého takového emailu je také odkaz ke zrušení využívání Vaší emailové adresy. Nechceme Vás přece našimi zprávami obtěžovat.

Registrace - vytvoření účtu uživatele

Aby bylo možné čerpat výhody programu VIP klientů, musíme vás jako takového klienta identifikovat, proto zde dochází ke zpracování osobních údajů.

Diskuze, recenze, dotazy na webu

Pokud s námi komunikujete skrze portál colosus.cz, zpracováváme vaše osobní údaje, především kontaktní, abychom mohli na Vaše požadavky reagovat.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi nebo využívání našich služeb.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

V takovém případě nás kontaktujte na emailu gdpr@colosus.cz.


Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb zákazníkům. Prohlížením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich užíváním v souladu s Cookies

X